9. redna seja občinskega sveta Radlje ob Dravi (video)

V ponedeljek 7.11.2011 je bila v Radljah ob Dravi 9. redna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. Celotno sejo si lahko oglate v videu.

Občinski svetniki so na 9. redni seji obravanavali sledeče točke:

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Predlog cene za ravnanje z odpadki po prehodu na odlaganje odpadkov na drugo odlagališče
3. Predlog Pravilnika o upravljanju in uporabi Športnega stadiona Radlje ob Dravi – druga obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Radlje ob Dravi – druga obravnava
5. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Radlje ob Dravi – druga obravnava
6. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji – skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna – skrajšani postopek
8. Predlog rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2011 – skrajšani postopek
9. Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Radlje ob Dravi za leto 2011 – skrajšani postopek
10. Imenovanje nadomestnega člana strokovnega sveta javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
11. Potrditev dokumentacije identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za:
a) Ureditev hodnika za pešce in javne razsvetljave v Vuhredu
b) Investicijsko vzdrževanje LC št. 274062 Sv.Verber-Juntar-prelaz Radelj (z novo avtobusno postajo)
c) Investicijsko vzdrževanje LC št. 347131 Kažir-šola-Anton (z novo avtobusno postajo)
d) Investicijsko vzdrževanje LC št. 34082 Remšnik-mejni prehod-Koležnikov most-Lakoše (z novo avtobusno postajo)
e) Investicijsko vzdrževanje LC št. 347111 Vuhred-HE Vuhred z novo avtobusno postajo

12. Predlog Odloka o OPPN za gramoznico na Dobravi – prva obravnava
13. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radlje ob Dravi – skrajšani postopek
14. Ukinitev grajenega javnega dobra
15. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov

[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_1del.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_2del.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_3del.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_4del.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_5del.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_6del.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_7del.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja_radlje_9/9_seja_radlje_8del.f4v[/pro-player]

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

1 KOMENTARJEV
gledalec pod imenom ''lokalec''     15.11.2011 ob 7:59

1. Vzdrževanje pokopališč: Kot je povedal g. Štruc, župan!, dajte povedat kaj je resnični vzrok zakaj uničujemo JKP.Ste kot vsi veliki propadli direktorji, uničujete podjetje katerega ustanovitelj ste!!!! le zakaj? Vi in vaša učinkovitost Režijskega obrata. Sami ste dejali, da ste se z ustanovitvijo režijskega obrata želeli izogniti javnemu naročanju.Zakaj potem režijski obrat delovne stroje, zimsko službo in ostale storitve izbira preko javnih naročil??? Kot pravite je analiza pokazala, da so storitve režijskega obrata 10% nižje kot so bile, ko je javne razpise pripravljala občina. Vsi vemo, da se pri javnih razpisih ne ve kakšna bo cena, tako da imate zgolj srečo, da se je javni razpis končal kot se je!!!še k učinkovitosti. Verjetno učinkovitost merite na podlagi urejenosti centra Radelj....ja tam vsi vidimo kako učinkoviti ste...kaj pa kje drugje??? Da se vrnem k pogrebni dejavnosti: Vaš odgovor in ton s katerm je povedano, "naj jo kr imajo" (pogrebno službo s prevozi umrlih in podobno) pove vse!!! 2. Rebalans proračuna: Da so prihodki manjši je župan prevečkrat poudaril, ko je bilo postavljeno vprašanje o odhodkih...pa še enkrat dobro poslušajte kje smo zmanjšali odhodke...pri vzdrževanju občinskih potreb definitvno ne!!!!, pri službenih potovanjih tudi ne!!! pri režijskem obratu ziher ne pri vzdrževanju cest tudi ne!!! pri investicijah, socialnih transferjih, društvih.....pri postavkah, ki so namenjeni izolšanju življenja občanom in občankam pa definitivno ja!!!!Kdo pa polni proračun? Pa da se ustavimo še pri grožnjah, če rebalans ne bo sprejet - res lepo g. Župan z grožnjami se daleč pride!!Kot ste tolikokrat poudarili prihodkovna stran je enaka odhodkovni strani- že že. Ampak je znotraj odhodkovne srani veliko možnosti kje kaj kako!!! In seveda je potrebo najprej "nafilat" svoje žepe in žepe podaljškov....drugi bodo že počakali!!! Pa še k svetnikom: Dragi svetniki se kdaj vprašate kakšna je vaša funkcija? Čemu ste bili izbrani za svetnike? Kdo vas je posatvil za svetnike? Zakaj so vas postavili za svetnike? Vsi molče sedite in s sklonjeno glavo podpirate svinjarije, ki jih pelje župan!!! Tudi vaša naloga je delati v dobrobit občanom!!! Re slabo mi postane, ko gledam seje!!!!.