VIDEO: V občini Destrnik svetniki sprejeli dvoletni proračun

Občinski svet Občine Destrnik je na 3. redni seji z nekaj nasprotovanji le sprejel dvoletni proračun, ki je po besedah župana Franca Pukšiča, ključen za prihodnja dogovarjanja občine z državo in posamezniki na področju vlaganj.

Župan občine Destrnik, Franc Pukšič

Župan občine Destrnik, Franc Pukšič

Že pred sejo je bilo jasno, da se bo pri predvidenih trinajstih točkah dnevnega reda 3. redne seje Občine Destrnik, zataknilo zgolj pri 3. in 4., ki sta bili namenjeni drugi obravnavi predloga proračuna občine za leti 2019 in 2020. Občinski svet Občine Destrnik se je namreč na 2. redni seji odločil, da bodo sprejeli dvoletni proračun, kar je bila tudi praksa sprejemanja proračunov v prejšnjih mandatih trenutnega župana Franca Pukšiča.
Uvodoma je župan obrazložil nekatere prerazporeditve znotraj proračunskih postavk. Odbor za infrastrukturo je namreč predlagal, da se povečajo sredstva za rekonstrukcijo občinskih cest v višini 20.000 EUR s katerimi bi ob državni rekonstrukciji ceste Drstelja-Janežovci-Selce, lahko obnovili še dva odseka občinske ceste. Odbor za komunalo pa je predlagal povišanje sredstev za kanalizacijo v višini 5.000 EUR. Po besedah župana s tem zneskom sicer ne bo možno veliko postoriti, saj bi občina za popolno izgradnjo kanalizacije potrebovala kar 15 milijonov eurov, bo pa zadostovalo, da se odprejo še dodatne točke za priključek h kanalizaciji. Zaradi teh povišanj postavk so se v proračunu tako za 20.000 EUR znižala sredstva za vzdrževanje javnih poti in za 5.000 EUR vzdrževanje lokalnih cest. Svetniki so tudi odločili, da v letu 2019 občina še ne ustanavlja javnega podjetja in ostaja pri režijskem obratu. Ustanovitev podjetja se je tako zamaknila v leto 2020. Sicer so svetniki spremembo postavk in predlog proračuna za leto 2019 sprejeli, zataknilo se je le pri višini sredstev za nakup novega gasilskega avtomobila PGD Desenci, čemur je občina v letu 2019 namenila zgolj 500 EUR. Župan je pojasnil, zakaj je temu tako.

V podporo nakupu vozila so se nato nekateri svetniki odpovedali sejnini in jo podarili PGD Desenci.
Tudi sprejetje proračuna za leto 2020 ni potekalo brez zapletov, četudi je bil proračun na koncu sprejet. Opozicijski svetnik Branko Horvat je županu namreč očital, da predvidena ustanovitev javnega podjetja predstavlja odlično platformo s katero se občina lahko izogne javnim razpisom, da javno podjetje ni zavezano k izdajo garancij, po besedah Horvata pa se je v preteklosti preko javnega podjetja posojal tudi denar. Iz preteklosti ima občina namreč slabe izkušnje z zlorabami položaja v javnih podjetjih, prav tako naj bi bilo poslovanje javnega podjetja predrago. Župan mu je odgovoril, da revizija poslovanja občine v zadnjih štirih letih kaže, da se je največ denarja opralo prav pod vodstvom prejšnjega župana pri katerem je bil gospod Horvat podžupan, zato so takšni očitki neutemeljeni. Sicer pa je župan namero o ustanovitvi javnega podjetja pojasnil pred kamero.

Sicer pa so bile vse ostale točke 3. redne seje sprejete soglasno.

 

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV