VIDEO: Franc Pukšič občanom predstavil projekte in finančno stanje Občine Destrnik

20190322_180626

Na podlagi statuta Občine Destrnik je župan Franc Pukšič sklical zbor občanov na katerem je predstavil program razvoja in delovanje Občine v prihodnjih letih ter finančno stanje občine. Prav tako je prisluhnil pobudam občank in občanov.

Preden se je zbor občanov tudi uradno začel je župan najprej predstavil razpis na katerega se lahko prijavijo kmetije, ki bi se ukvarjale z dejavnostjo varovanja starostnikov. Gre za uredbo dopolnilnih dejavnosti iz leta 2018, kjer razpis od prijavljenih kmetij zahteva, da morajo pridelati 30 odstotkov hrane, ki jo morajo zagotoviti varovanim starostnikom. Razpis omogoča dnevno varovanje do 12 starostnikov, ki ves dan preživijo na kmetiji in se tako izognejo domu starostnikov. Druga oblika varovanja starostnikov pa predvideva 6 starostnikov, ki na kmetiji prebivajo ves čas in so tako tretirani kot člani družine, kar pomeni 24 urno skrb zanje. Razpis je odprt do 12. aprila in ponuja 30.000 eurov subvencij v treh letih.

Župan Franc Pukšič na predstavitvi občinskih projektov

Župan Franc Pukšič na predstavitvi občinskih projektov

Po kratki predstavitvi razpisa pa je župan Pukšič predstavil občinske projekte in stanje na občinski blagajni. Najprej je občanom in občankam predstavil težko pričakovano modernizacijo ceste Janežovci-Selce, ki se bo renovirala v sedanji širini. Gre za državno cesto za katero se je Pukšič uspel dogovoriti, da jo bodo skušali razširiti kolikor se bo le dalo, skozi naselje Janežovci pa bodo cesto renovirali drugo leto, kar pomeni, da bo čez naselje tudi pločnik. Prav tako bodo na cesti Janežovci-Selce dodana avtobusna postajališča. Nato je župan govoril o zaključku investicije državne ceste od osnovne šole do gasilskega doma in od Zasadov do Gomilc. Nato pa je občane obvestil o stanju na občinskem transakcijskem računu ob primopredaji, ko je od bivšega župana Vladimirja Vindiša, prevzel posle. Takratno stanje na računu je bilo 23.500 eurov. Sicer pa je bilo stanje zadolženosti občine na dan 14.12.2018, 50.000 eurov odprtih terjatev in 323.000 eurov obveznosti, kar pomeni, da je bilo skupnih obveznosti za slabih 380.000 eurov na računu pa zgolj 23.000 eurov. Pukšiča so najbolj zmotili dolgovi do Mestne občine Ptuj v višini 55.000 eurov za sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka na Ptuju. Prav tako je odprtih 60.000 eurov za hišo nasproti gasilskega doma, tako imenovano Otmarjevo. Prejšnje občinsko vodstvo se je odločilo kupiti zemljišče, kljub temu, da je revizija pokazala, da je to v nasprotju s takrat sprejetim proračunom. Z svetniki je bil dogovor, da se zemljišče kupi pod pogojem, da se neko drugo proda, kar pa se na koncu ni zgodilo. Prav tako je odprta postavka 42.000 eurov za novo vozilo PGD Desenci, kar je po Pukšičevih besedah posledica nakupa zemljišča oziroma stavbe Otmarjevo, kar bi lahko prejšnje vodstvo namenilo za PGD Desenci. Vse pa kaže, da do izgradnje manjkajoče kanalizacije še ne bo prišlo tako hitro, saj občina zanjo sredstev nima, državnega denarja pa zaenkrat tudi ne bo. “Morda bomo lahko začeli investirati ob morebitni prodaji nekaterih občinskih nepremičnin, sicer bo zadeva morala še počakati,” je dejal Pukšič. Prav tako Pukšič zaenkrat ne vidi rešitve, kar se tiče obrtne cone v Drstelji, saj pretiranega interesa gospodarskih družb ni zaznati, Evropske subvencije v višini 400.000 eurov pa zahtevajo, da mora biti cona v dveh letih 70 odstotno zasedena, ustvarjenih pa mora biti tudi 12 novih delovnih mest. “Če teh pogojev ne izpolnimo, bomo morali Evropi ta denar vrniti, zato si jaz in mestni svet v to investicijo ne upamo,” je še dodal Pukšič. Občina prav tako intenzivno išče investitorja za gradnjo doma starejših, kjer je zaenkrat najprimernejša lokacija v Zasadi v velikosti dveh hektarjev.
Sicer pa so bili občani zbora krajanov veseli, saj se bivši župan Vindiš teh druženj in obveščanja občanov na takšen način, ni posluževal.

Krajani pa so zbor izkoristili predvsem za izražanje svojih želja, kar je pravzaprav pričakovano, saj si vsak občan želi novih cest in kanalizacije, četudi občinska blagajna ni preveč polna.

Dodatno je namreč občinski proračun oklestila poravnava s podjetjem EM Grad.

Sicer pa je župan Pukšič na zboru krajanov poskrbel tudi za pozitivne novice in premierno predstavil novega podžupana Roberta Simoniča, ki bo večinoma zadolžen za vaške odbore in občinsko infrastrukturo.

ADS - OGLAS

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV