DRSI prisluhnila civilni iniciativi za Ptujsko obvoznico

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je prisluhnila predstavnikom Civilne iniciative za Ptujsko obvoznico, ki se ne strinja s projektno rešitvijo ureditve Ormoške ceste in ureditvijo krožišča v Spuhlji. Sporočili so jim, da bodo zaradi njihovega nestrinjanja s sedanjo rešitvijo pripravili novo projektno nalogo z novo ureditvijo.

Že julija so se v Ljubljani na sestanku sestali predstavniki DRSI in Ministrstva za okolje in prostor (MOP), predsednik krajevne skupnosti Spuhlja in predstavnik Civilne iniciative za Ptujsko obvoznico. Dogovorili so se, da bodo vse tri faze rekonstrukcije ceste poenotili na enotno širino 6,6 metra z robnim pasom, tako da samo cestišče ne bo širše od šestih metrov, in z mešanimi površinami za kolesarje in pešce s skupno širino 1,6 metra. Projekt je bil pred tem narejen za dve fazi – prvo, ki teče od križišča za Brstje do transformatorja v Spuhlji, in drugo za Ormoško cesto. Tretja faza pa zajema zgornji del Spuhlje. Sergeja Puppis Freebairn, vodja Civilne inciative za Ptujsko obvoznico, poudarja, da si je iniciativa vseskozi prizadevala, da bi tako državni kot občinski uradniki prisluhnili predlogom krajanov, zato kaže na njih kot na krivca zamud, ker niso hoteli prisluhniti iniciativi in krajanom, ki so se trudili, da bi prišlo le do minimalnih posegov v njihova zemljišča. Ob tem pa omenja, da si krajani “že 20 let prizadevajo za izgradnjo pločnikov in s tem tudi varnih šolskih poti.”

Spomladanskega protesta na Ormoški cesti so se udeležili mnogi krajani.

Spomladanskega protesta na Ormoški cesti so se udeležili mnogi krajani.

DRSI je zdaj končno prisluhnila inicativi, saj v njihovem odgovoru iniciativi pišejo: “Zaradi nestrinjanja krajanov s projektno rešitvijo ureditve Ormoške ceste med Ptujem in Spuhljo ter skozi Spuhljo, izraženega na več predstavitvah projekta, je prišlo do odločitve, da se izdela nov projekt. V ta namen je pripravljena projektna naloga za izdelavo projekta PZI ureditve ceste, ki pa še ni potrjena. Pred naročanjem projekta bo projektna naloga (projektna rešitev ureditve ceste) usklajena z MO Ptuj.” Pišejo še, da se bo novo izbrani projektant za ureditev Ormoške ceste povezal s projektantom za ureditev krožnega križišča na G1-2 in R1-228 v naselju Spuhlja, tako da bosta projekta usklajena. Načrtujejo tudi sestanek s predstavniki MO Ptuj.

Predstavniki civilne iniciative pa ob tem opozarjajo, da so podali pobudo za postavitev izrednega merilnega mesta, saj prebivalci na tem območju želijo, da se, pred uskladitvijo in preden stečejo postopki umeščanja zadnjega dela glavne ceste Ormož-Ptuj oziroma ptujske obvoznice, ugotovi pravilno stanje.

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV