Ali interes oblasti v Rušah draži vrtec in kako bi se podražitvi lahko izognili?

Ob napovedanem dvigu cene oskrbnine za otroke Vrtca Janka Glazerja Ruše, ki sta ga zastopala Ladislav Pepelnik in Urška Repolusk so svetniki Občine Ruše podali predlog, da naj se ta denar najde v proračunu in da naj se cena ne dvigne. Odgovor županje je bil, da teh rezerv nimajo. Rešitev se vendarle ponuja kar sama, vendar bi to pomenilo, da si mora oblast odžagati lastno vejo. 

Če samo omenimo dejstvo, da Občina Ruše vsak mesec, brez razpisa, financira Društvo prijateljev mladine Ruše (DPM Ruše) za izvedbo “nadstandardnih” otroških delavnic med 9. in 13. uro, se namreč rešitev ponudi sama po sebi. Ta sredstva bi občina namreč lahko namenila za ublažitev podražitve mesečne oskrbnine za kar 186 otrok, ki obiskujejo Vrtec Janka Glazerja Ruše. Taisti otroci, ki zdaj hodijo ob dopoldnevih na omenjene delavnice bi glede na zapisano in vse podatke, ki smo jih pridobili, lahko obiskovali vrtec, kjer imajo trenutno skorajda isto število prostih mest.
Poglejmo primerjavo nekoliko podrobneje. V program delavnic DPM Ruše je prijavljenih okrog 14 otrok, za katere starši plačujejo okrog 100 €. Za program, ki traja med 9. in 13. uro pa plačuje tudi Občina Ruše, ki med vsemi aktivnosti društva, financira tudi tega.

Financiranje DPM Ruše s strani občine Ruše:
• junij 2019: 5.189,40 €
• julij 2019: 10.560,72 €
• avgust 2019: 3573,31 €
• september 2019: 3.482,22 €
• oktober 2019: 2.732,11 €

Medtem pa je v Vrtec Ruše trenutno vpisanih 186 otrok, po podatkih ravnatelja Ladislava Pepelnika pa je še vedno 14 prostih mest v prvem in drugem starostnem obdobju. Starši za otroka, ki obiskuje prvo starostno obdobje plačujejo 479,78€ mesečno, za drugo starostno obdobje pa 364,97€. Omenimo še dejstvo, da otroci, ki obiskujejo delavnice DPM dobijo tudi malico, torej je obisk delavnic skorajda enak obisku vrtca. Rešitev bi se tako lahko ponudila kar sama. Manko otrok v vrtcu, po podatkih ravnatelja vrtca, je še vedno 14 prostih mest, bi lahko nadomestili z vpisom teh istih otrok, ki obiskujejo “nadstandardne” delavnice Društva prijateljev mladine Ruše. Po izračunih bi lahko denar, ki ga ruška občina daje omenjenemu društvi, dobil Vrtec Ruše. Občina bi tako morala le prerazporediti sredstva, ki jih po njihovem v proračunu ni oziroma, da rezerv za dodatno sofinanciranje plačevanja oskrbnine otrok v vrtcu nimajo. Starši otrok, ki so na dopoldanskih delavnicah v DPM Ruše bi tako za varstvo otrok v vrtcu sicer plačevali več, bi se pa s to rešitvijo morebiti rešila zagata okrog dviga cen mesečne oskrbnine za otroke, ki že obiskujejo vrtec. S tovrstnim dvojnim financiranjem po teh izračunih ne bi bilo potrebe dvigovati položnic za plačevanje vrtca. Največji strošek v vrtcu so namreč še vedno zaposleni, katerih število bi ob vpisu dodatnih 14 otrok, ostalo enako. Po mnogih predvidevanjih se ruška občina te rešitve ne bo poslužila. Kot smo namreč že poročali, je v društvu zaposlena partnerka podžupana Jerneja Ajda in tako je težko verjeti, da bi si ruška oblast kar sama odžagala vejo. Občina plačuje DPM Ruše, a ne razpolaga niti z njihovimi osnovnimi podatki.

Vrtec Ruše

Vrtec Ruše

Na občino Ruše, ki vsak mesec direktno brez razpisa financira DPM Ruše, smo že v mesecu maju naslovili osnovna vprašanja vezana na DPM Ruše. Ker na ta vprašanja nismo prejeli odgovorov, smo tudi v mesecu oktobru posredovali sledeča novinarska vprašanja, na katera pa na Občini Ruše niso znali odgovoriti:
“Koliko udeležencev obiskuje delavnice DPM Ruše, ki se izvajajo vsak dopoldan? Koliko zaposlenih je na DPM Ruše?, Kakšno plačo prejemajo zaposleni na DPM Ruše?, Ali so zaposleni za polni delovni čas oziroma za koliko ur na teden so zaposleni?”

In kakšen je bil odgovor občine:
„Občina Ruše je vaša vprašanja, ki ste jih poslali 28. 5. 2019, odstopila v reševanje Društvu prijateljev mladine Ruše, dne 3. 6. 2019. O odstopu smo vas isti dan pisno obvestili. V kolikor vam Društvo prijateljev mladine Ruše, kot pristojna organizacija za podajo odgovorov na zgornja vprašanja ni odgovorilo, predlagamo, da jim vprašanja ponovno pošljete.“

Torej občina Ruše, ki je DPM Ruše brez razpisa kar 5 mesecev nakazovala sredstva v višini 25.537,76 EUR, nima niti osnovnih podatkov o delovanju društva in očitno ne vedo niti kaj plačujejo. Naj omenimo še, da društvo za uporabo prostorov, kot tudi obratovalne stroške, ne rabi občini plačati nič.

Sum v sporno financiranje DPM Ruše in izvajanja uslug podžupanu Jerneju Ajdu samo narašča

Še bolj zanimiv odgovor smo s strani občine Ruše prejeli, ko smo 18. oktobra 2019 želeli pridobiti bolj natančne podatke o tem kaj in kako financirajo DPM Ruše in na podlagi katerih stroškov se društvu vsak mesec nakazujejo sredstva. Odgovor je bil, da so to informacije javnega značaja in da jih bo občina na tak način tudi obravnavala. Teh podatkov tako še do danes nismo dobili. Občina Ruše tako vprašanje „Koliko sredstev Občina Ruše nakaže DPM Ruše za dopoldanske delavnice od 9.00 do 13.00 ure?“ obravnava kot informacijo javnega značaja in se izogiba odgovoru, ki nam ga še vse do danes, torej 20 dni po zastavljenem vprašanju, ni posredovala.

Zakaj teh podatkov občina Ruše nima oziroma zakaj jih ne želi javno objaviti nam ni znano, vsekakor pa vse bolj potrjuje tezo opozicije, da je celotno financiranje le usluga podžupanu Jerneju Ajdu, katerega partnerka je zaposlena v DPM Ruše.

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV