JAVNI RAZPIS za podelitev občinskega priznanja za leto 2011

Občina Vuzenica podeljuje priznanje za zasluge, ki imajo izjemen pomen za Občino Vuzenica.Priznanje se lahko podeli občanom Občine Vuzenica, podjetjem ali zavodom ter drugim organizacijam, ki imajo sedež v Občini Vuzenica. Priznanje se lahko podeli tudi drugim fizičnim in pravnim osebam v Republiki Sloveniji ali iz tujine, če so njihove zasluge izjemnega pomena za Občino Vuzenica.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanja Občine Vuzenica so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Predlog za podelitev Občinskega priznanja mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kandidatu:
• ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
• ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata, če gre za fizično osebo,
• naziv in sedež kandidata, če gre za organizacijo,
• dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih je kandidat predlagan za dobitnika občinskega priznanja,
• podpis predlagatelja in žig organizacije
Predloge za občinsko priznanje pošljite oziroma oddajte v zaprti ovojnici z oznako : »NE ODPIRAJ – OBČINSKI NAGRAJENEC 2011«, na naslov Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica in sicer najkasneje do 1.6.2011. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani ovojnice.
Upoštevani bodo samo predlogi, ki bodo poslani v skladu z razpisom in v razpisanem roku.
Prispele vloge bo obravnaval in izbral Občinski Svet Občine Vuzenica.
Občinsko priznanje bo podeljeno na slavnostni seji Občinskega Sveta Občine Vuzenica.

Datum: 22.4.2011

Župan Občine Vuzenica
Franc Golob l.r.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV