UKC Maribor po treh mesecih posloval z nadzorovano izgubo

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je v prvih treh mesecih letošnjega leta beležil slabih 235.000 evrov presežka odhodkov nad prihodki. Kot je vodstvo zavoda poudarilo na včerajšnji seji sveta zavoda, je takšen rezultat kljub izgubi relativno ugoden in po njihovem tudi odraža uspešno izvajanje sprejetega sanacijskega programa.

Sanacijska uprava mariborske bolnišnice je marca sicer pripravila novelacijo sanacijskega programa, v katerem je uravnoteženo finančno poslovanje kot cilj zastavljeno že v letošnjem letu in ne šele v letu 2020, kot je bilo načrtovano v osnovnem programu.Kot je povedal direktor zavoda Vojko Flis, se sicer nakazuje, da bi načrt lahko izpolnili, a je pri tem potrebno biti previden, saj je težko napovedovati, kaj se lahko še zgodi do konca leta. “Lahko pride do finančnih vdorov, na katere nimamo vpliva, ki so morda zakonsko opredeljeni, a za njih ni zakonsko opredeljenih virov,” je dejal Flis, ki je manj zadovoljen zaradi dejstva, da jim je država letošnji finančni načrt potrdila šele pred dvema tednoma.

Germič: bolnišnica sledi trendom

S trenutnim poslovanjem je zadovoljen tudi predsednik sveta zavoda Ljubo Germič, ki ocenjuje, da bolnišnica sledi trendom, kakršne so začeli že v preteklem letu. Tudi sam je znova opozoril na slabo prakso poznega potrjevanja finančnega načrta s strani pristojnega ministrstva, saj bi morale biti nekatere investicije ta trenutek že sredi največjega zagona.

V proračunu ministrstva ni sredstev za ureditev hladilnih razmer

Svet zavoda se je seznanil s poročilom o teku in realizaciji investicij iz finančnega načrta za letošnje leto. Pristojno ministrstvo je doslej potrdilo menjavo angiografskega aparata in magnetne resonance na radiološkem oddelku, širitev enote za intenzivno nego in terapijo na kliniki za pediatrijo, umestitev novega koronografskega aparata v nove prostore kardiološkega oddelka ter nabavo dveh CT aparatov in vgradnjo gasilskega požarnega dvigala na osrednji stolpnici.

UKC Maribor

UKC Maribor

Ob tem so jim že povedali, da v letošnjem proračunu ministrstva med drugim ni sredstev za ureditev hladilnih razmer v mariborski bolnišnici, nabavo novih operacijskih miz na kirurgiji in še nekaterih aparatov na različnih oddelkih. Na nekatere od teh naložb, predvsem ureditev klimatizacije, ne morejo dolgo čakati, zato jih bodo po besedah Flisa začeli sami.

Kmalu v investicijo prizidka h kliniki za interno medicino

Pristojni v bolnišnici so pripravili tudi dokumentacijo za gradnjo prizidka h kliniki za interno medicino za potrebe kardiološkega oddelka, obnovo kuhinje in centralne lekarne ter za nakup robota za avtomatiziran prejem in izdajo zdravil. Vse omenjene dokumente je potrdil tudi svet zavoda. V skladu z načrti poteka selitev oddelka za dermatološke in spolne bolezni, nekoliko je zamude pri selitvi oddelka za pljučne bolezni. Aprila so objavili razpisa za izdelavo projektne dokumentacije za oba projekta, pri prvem zdaj izbrani izvajalec že opravlja svoje delo in bodo predvidoma oktobra začeli tudi razpisni postopek za izbiro izvajalca gradbenih del. Glede pljučnega oddelka pa sta prispeli dve ponudbi, a sta obe bistveno presegli načrtovana finančna sredstva, zato so se odločili za ponovitev razpisa, izdelavo projektne dokumentacije pa pričakujejo do konca leta.

Točka dnevnega reda tudi parkirišča

Tudi tokrat se niso mogli izogniti problematiki parkirišč. Ker so že na prejšnji seji ugotavljali, da parkirnino, ki je med najvišjimi v mestu, pobira zasebnik, del stroškov za njihovo čiščenje pa plačuje klinični center, so zahtevali sprejem ukrepov, s katerimi bodo preprečili nadaljnje oškodovanje javnih sredstev.

Flis se je z zasebnimi lastniki garažne hiše že sestal na temo prihodnjega upravljanja parkirišč, svoji pravni službi pa naročil, da pripravi relevantno gradivo in pravno vprašanje za Inštitut za stvarno pravo na mariborski pravni fakulteti.

VIR: STA

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV