PRENOS V ŽIVO

VIDEO: Rušane navdušile mišice
Skoraj gola in zelo mišičasta telesa. Po dvajsetih letih premora

Policisti bodo intenzivno nadzirali varnost pešcev

Od 2. do 15. februarja bodo policisti celotne PU Maribor izvajali poostrene aktivnosti za večjo varnost pešcev v cestnem prometu. Glavna cilja aktivnosti sta zmanjšanje števila prometnih nesreč in teže posledic med pešci ter povečanje uporabe odsevnih teles pešcev (t.i. kresničk itd.).
V času izvajanja aktivnosti bodo tudi policisti PP Ruše na celotnem območju policijske postaje povečali nadzor cestnega prometa med vsakodnevnim rednim delom. Aktivnosti bodo izvajali predvsem na področju ogrožanja pešcev na prehodih za pešce in nepravilnega prečkanja cest, na področju vidnosti pešcev, hoji pešcev ter hitrosti voznikov motornih vozil.

pešec

Nasveti pešcem:
Pešcem svetujemo, naj upoštevajo cestnoprometna pravila in predpise, naj uporabljajo prometne površine namenjene hoji pešcev, v nočnem času pa naj obvezno uporabljajo odsevna telesa za večjo vidnost (npr. kresničko ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo).

Voznikom policisti svetujejo, naj bodo med vožnjo posebej previdni v območju prehodov za pešce in območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost pešcev. Hitrost vožnje je treba prilagoditi prometnim razmeram.

sola

Pešci so gotovo med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev v cestnem prometu, saj je delež mrtvih na 100 poškodovanih med najvišjimi glede na druge skupine udeležencev. Na območju PU Maribor se je varnost pešcev v cestnem prometu v letu 2014 poslabšala. V letu 2014 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 137 pešcev, od katerih sta 2 umrla, 20 je bilo hudo in 106 lažje telesno poškodovanih.
Glavni vzroki prometnih nesreč z udeležbo pešcev so neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilni premiki z vozilom. Pešci so zaradi lastnih nepravilnosti povzročili 17% prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi.