Na Ptuju v pripravo celostne prometne strategije

Mestna občina Ptuj je pristopila k pripravi celostne prometne strategije. Strateški dokument, ki bo tudi osnova za kandidiranje na razpisih s področja trajnostne mobilnosti, naj bi bil za sprejem na mestnem svetu pripravljen v letu dni.

Ptuj 16

Včeraj je v zvezi s pripravo dokumenta na občini tako potekal uvodni sestanek. Kot so za STA navedli na občini, je celostna prometna strategija strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in mirujočega prometa. S pomočjo strategije želi občina vzpostaviti trajnostni prometni sistem.

V pripravo strategije vključena tudi splošna javnost

Pripravo strategije vodi ožja delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki občine in zunanjih ustanov. Prek anket in javnih razprav bo v pripravo strategije vključena tudi splošna javnost, navajajo na občini, ki je k sodelovanju pri pripravi strategije povabila 96 posameznikov in institucij.

Za pripravo izbrana mariborska fakulteta

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila je bila za pripravo strategije izbrana Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru z dvema podizvajalcema, to je Znanstvenoraziskovalnim središčem Bistra Ptuj in podjetjem ZUM.

Vrednost priprave strategije okrog 34-tisoč evrov

Mestna občina Ptuj je sredstva za pripravo strategije uspešno pridobila na javnem razpisu. Vrednost priprave strategije skupaj z DDV znaša nekaj manj kot 34.000 evrov. Višina sofinanciranja s strani kohezijskega sklada je 85 odstotkov upravičenih stroškov, kar predstavlja dobrih 23.600 evrov. Mestna občina Ptuj bo tako za pripravo namenila nekaj več kot 10.000 evrov lastnih sredstev.

Razpisih s področja trajnostne mobilnosti bodo objavljeni predvidoma jeseni 2017, še navajajo na občini.

 

VIR: STA

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV