Na Ptuju razmišljajo o vrnitvi gradu Turnišče državi

Ptujska občina je leta 2013 od države s sklenitvijo neodplačnega prenosa v last dobila grad Turnišče s parkom, a objekt še naprej propada. Županja Nuška Gajšek je dejala, da je zgradba v tako katastrofalnem stanju, da bi bila za prenovo potrebna polovica proračuna, česar občina ne bo nikoli zmogla. Razmišlja tudi o vrnitvi objekta državi.

Vir: Google maps

Vir: Google maps

S prevzemom lastništva se je mestna občina še v času župana Štefana Čelana zavezala, da bo izdelala ekspertizo, s katero bi preverila možnosti za optimalno rabo tega spomenika državnega pomena in za njegovo dostopnost javnosti.

To je bila podlaga za pripravo idejnega projekta, izdelavo konservatorskega načrta kot dela projektne dokumentacije za pridobitev kulturno-varstvenega soglasja za obnovo in oživitev spomenika v naslednjih desetih letih. Leta 2016 so naročili izdelavo konservatorskega načrta, ki so ga prejeli leto pozneje, mariborska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa ga je potrdila lani.

Ptujska občina se je s pogodbo tudi zavezala, da bo nepremičnine po obnovi namenila dejavnostim s področja kulture in dediščine, izobraževanja, razvoja in raziskav, podjetništva, turizma in rekreacije, hortikulture in varovanju narave, trženja ter promocije izdelkov lokalnega okolja v skladu s programom, in da bo najmanj enkrat letno poročala o uporabi nepremičnin in terminskem načrtu obnove.

Nedavno je mestnega svetnika Andreja Čuša zanimalo, če se je morda v zadnjem letu za kompleks zanimal kakšen investitor ter ali bi bil v primeru prodaje kompleks še vedno na voljo javnosti. Na njegovo vprašanje so na občini odgovorili, da jim z državo sklenjena pogodba onemogoča prodajo pred letom 2023, a da tudi sicer investitorja, ki bi se zanimal za objekt, trenutno ni.

Nuška Gajšek ob tem priznava, da v zadnjem letu niso izvajali aktivnosti za ureditev kompleksa. Nedavno so si območje ogledali in ocenili, da bi investicija v obnovo presegla 15 milijonov evrov, česar iz javnih sredstev, ob vseh potrebah ki v mestu obstajajo, ne bodo mogli zagotoviti.

Glede na vse omejitve iz kulturno varstvenih pogojev bodo po njeni oceni tudi zelo težko našli investitorja, ki bi kompleks obnovil celovito. Da bi se izognili kritikam, so na občini predlagali, da si objekt ogledajo zainteresirani svetniki in javnost, saj bo tako predstava o stanju objekta bolj jasna in bodo lažje sprejeli skupno odločitev o usodi gradu.

V zvezi s Čuševim predlogom, da bi v parku Turnišče vsako leto organizirali nekaj prireditev, kot se je to v preteklosti že dogajalo, hkrati pa bi s tem poskrbeli vsaj za urejanje okolice. Na občini odgovarjajo, da so vsi organizatorji prireditev dobrodošli ter vabljeni k organizaciji, a ob spoštovanju pogojev, ki jih poda občina, pa tudi kulturno-varstvenih pogojev, ki so zelo strogi, saj gre za kulturni spomenik državnega pomena.

V dvorcu so zadnja leta v poletnem času organizirali gledališke predstave in razstave, a je bila organizacija otežena, saj je zaradi dotrajanosti objekta skoraj nemogoče zadostiti vsem pogojem ter zagotoviti varnost obiskovalcev prireditev.

“Naslednje leto se izteče prvi del pogodbe, najverjetneje pa bom predlagala tudi razpravo o tem, da premoženje vrnemo državi, potem pa naj ta razmisli, ali bo obnovo financirala iz kulturnega evra ali kako drugače, saj nam sedanje stanje zagotovo ni v ponos. Objekt je namreč zdaj že nevaren, v njem praktično ni več tal, so le še goli zidovi brez oken in vrat,” je še povedala županja, ki si ne more zamisliti, kdo od zasebnih vlagateljev bi sploh imel interes za vlaganje v dvorec.
Vir: STA

Oddaj komentar

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV