PRENOS V ŽIVO

Ni prenosov
Trenutno ni aktivnih prenosov v živo.
BK REPORTER
Na parkiriščih so se pojavile ...več

BK TV SPORED

PONEDELJEK 20.02.2017
6.00 Videospoti
6.45 Videostrani
7.15 Prodajno okno
7.30 Videospoti
8.15 Prodajno okno
9.00 Občinski informator
9.30 Hrana in vino
10.00 Četrtkova podoknica
11.00 S KURENTOVANJA NA BK TV (2.oddaja)
11.30 Regionalno: Občinska proslava ob Prešernovem dnevu (Selnica ob Dravi)
13.00 Zakladnica kulture (P)
13.30 V Hramu z muzikanti
15.00 S KURENTOVANJA NA BK TV (2.oddaja)
15.30 ROKOMET (Ž): AKLIMAT PTUJ : KRKA PROEN MARIBOR -KRKA NOVO MESTO (P)
17.30 V svetu odraslih (P)
18.00 Poslovni Maribor
18.30 Občinski informator
19.00 Modro
19.30 Hrana in vino
20.00 S KURENTOVANJA NA BK TV (3.oddaja)
20.30 Dialog
21.30 Lokalno: Moč glasbe nas združuje 4.del
22.30 S KURENTOVANJA NA BK TV (3.oddaja)
00.00 Občinski informator
01.00 Nočni program

TOREK 21.2.2017
6.00 Videospoti
6.45 Videostrani
7.15 Prodajno okno
7.30 Videospoti
8.15 Videostrani
8.45 Prodajno okno
9.00 Občinski informator
9.30 Hrana in vino
10.00 Ujemi sanje (P)
11.30 S KURENTOVANJA NA BK TV (3.oddaja)
12.30 Šola z okusom
13.00 NA GLAS
14.00 ROKOMET (Ž): AKLIMAT PTUJ : KRKA PROEN MARIBOR -KRKA NOVO MESTO
15.30 S KURENTOVANJA NA BK TV (3.oddaja)
16.00 Lokalno: Moč glasbe nas združuje 4.del
17.00 Škl (P)
17.30 Report (P)

18.30 Občinski informator
19.00 Hrana in vino
20.00 S KURENTOVANJA NA BK TV (4.oddaja) (P)
20.30 Izredna seja Ruše
21.00 24.redna seja MO Maribor
00.00 S KURENTOVANJA NA BK TV (4.oddaja)
01.30 Nočni program

Plačilo okoljske dajatve

Obveščamo vas, da bo Nigrad od februarja 2012 dalje skladno s predpisi zaračunaval okoljsko dajatev tudi tistim gospodinjstvom, ki je do sedaj niso plačevala.

Spoštovani zavezanec/ka za okoljsko dajatev,

v letu 2010 je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Ur. 1. RS, št. 104/2009 in št. 14/2010-v nadaljevanju uredba), ki določa obveznost
plačevanja okoljske dajatve, osnove za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo
okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere, plačevanja in nadzor, ki je v pristojnosti
Carinske uprave Republike Slovenije.

V naši občini je podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor na podlagi Sklepa o izvajanju
lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Selnica ob Dravi
(MU V, št. 15/2003) izvajalec lokalne javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v nadaljevanju
plačnik.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali
fizična oseba
, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna “odpadna voda, in s tem povzroča
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Za zavezanca izračunava,
zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev plačnik t. j. Nigrad. Nigrad bo zavezancem izstavljal mesečne
račune oz. v primeru nižjih mesečnih zneskov, zbirne račune za več mesecev skupaj. Zavezancem, ki
do sedaj še niso plačevali te dajatve, bo Nigrad prve račune izstavil v mesecu februarju 2012.


Z dnem uveljavitve nove uredbe je prenehala veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. 1. RS, št. 123/04, 142/04 – popravek, 68/05, 77/06, 71/07, 85/08)
razen za prenesena sredstva okoljske dajatve iz let 2006-2008.

Po novi uredbi je okoljsko dajatev možno uporabiti skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur. 1. RS, št.
39/2006 – UPB1 , s spremembami) v povezavi z Zakonom o financiranju občin (Ur. 1. RS, št. 123/2006,
s spremembami).

Vir: spletna stran občine Selnica ob Dravi